hosts

Sådan redigerer du i host filen på Mac

Fremgangsmåden:

  1. Åbn terminalen og skriv: sudo nano /private/etc/hosts
  2. Skriv root adgangskode
  3. Tilføj de linjer i hostfilen som du ønsker
  4. CTRL+O for at afslutte
  5. Enter for at bekræfte filnavnet
  6. CTRL-X for at forlade programmet
  7. Skriv: dscacheutil -flushcache for at tømm DNS cachen.

Hvad er en host fil?

Udgiv indhold