Hurtig søgning

Vil du åbne et program hurtigt? Uden at gå ind i "Finder", for derefter at gå ind i 'Programmer' også åbne programmet.

Sådan åbner du et tilfældigt program ved 2 klik.

 

Når du har trykket på Command+Space, så søger du blot efter det du vil åbne.